9 cách yêu thương để không còn bạo lực trong trường Mầm non

Khi tôi còn là một cô giáo Mầm non, tôi chủ yếu chăm sóc lớp mẫu giáo lớn có đến 47 trẻ trong một phòng học 45m2. Tuy nhiên, thời gian đầu năm học – trẻ mới tới trường nên lạ và khóc rất nhiều.Tôi thường phải để lớp của mình cho cô chủ nhiệm cùng[…]